Manager: 0745 045 756 Vânzări: 0744 209 503

Decizii, Dispoziții, Hotărâri

Platforma informatică Decizii Dispoziții Hotărâri oferă suport pentru elaborarea deciziilor și hotărârilor necesare în unitățile de învățământ, în conformitate cu modificările legislative impuse de Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,cu modificările și completările ulterioare.

Aplicația Your-DDH este o platformă informatică, destinată instituțiilor publice, disponibilă la adresa web: www.your-ddh.herokuapp.com

Decizii, Dispoziții, Hotărâri

Meniul aplicatiei este format din:

1.Configurare

Unitate - avem informatii despre unitate

Posturi - configurarea posturilor

Salariati - adaugarea salariatilor

Semnaturi - persoanele desemnate sa semneze sau să contrasemneze

Utilizatori - se adauga persoanele ce pot folosi aplicația

2.Dispoziții, Decizii accesând una din cele două etichete din meniu se deschide fereastra unde avem Dispozițiile sau Deciziile, acestea pot fi editate, adaugate,salvate și printate.

3.Hotărîri la accesarea acestei etichete din meniu se deschide fereastra cu Hotărâri , acestea pot fi editate, adaugate,salvate și printate.


Platforma Decizii Dispoziții Hotărâri este concepută pentru a adăuga si gestiona în format electronic deciziile ,dispozitiile si hotărîrile în cadrul instituțiilor pubice.

După configurările inițiale (posturile din unitate, salariații și persoanele care semnează pe documente) emiterea unui document se realizează doar din câteva click-uri, alegând tipul de document dorit din biblioteca de documente disponibile în aplicație, care este actualizată în funcție de ultimele modificări legislative.

Autentificarea în aplicația Your-DDH se realizează pe bază de email și parolă.