Manager: 0745 045 756 Vânzări: 0744 209 503

Repartizarea creditelor bugetare și monitorizarea cheltuielilor

Această platformă servește atât Inspectoratelor Şcolare Județene pentru acordarea credilelor bugetare și monitorizarea cheltuieli lor de personal ale unităților de învățământ din subordine cât şi unităților de învățământ pentru transmiterea de solicitări de credie bugetare, dar și pentru raportarea cheltuielilor de personal.

Aplicația este online, utilizând standarde de securitate de ultimă generatie, oferind o interfață grafică intuitivă şi prietenoasă. Din câteva click-uri aveți toate informațiile necesare, trebuie doar să le editați dacă este cazul și să tipăriți formularele completate automat.

Transparență bugetară

1.Configurare

Adăugare unități subordonate pe baza Codului Fiscale

Trimitere email cu adresa aplicației

Clasificație funcțională: adăugare și filtrare după simbol/denumire

Configurarea titluri cu care lucrează Inspecoratul/unităţile subordonate

Configurarea funcţiilor şi a titularior utilizaţi în semnarea documeentelor

Antet documente

Categorii de grupare a unităţilor

2.Buget

Configurarea bugetului inițial şi a influențelor bugetare al Inspectoratului Şcolar Judeţean

Configurarea bugetului și a influențelor pentru unitățile de învăţământ subordonate

Notificare cu unitățile de învăţământ subordonate care nu au bugetul sau influenţele defalcate pe chasificaţii funcţionale

Raport detaliat al bugetului unităților de învăţământ subordonate după diferite criterii de filtrare

Machetă buget/influențe

3.Acordarea crediteor bugetare

Adăugarea/Editarea creditelor bugetare unităţlor de învăţământ subordonate

4.Rapoarte

Centralizator credite bugetare

Dispozițiile de retragere ale Inspectoratului Şcolar Judeţean

Dispoziții de retragere ale unităților subordoante

Dispoziții de repartizare a creditelor bugetare

Raport dispoziții anual

Solicitări de credite bugetare transmise de către unităţile de învăţământ subordonate

Machetă influențe

Registru jurnal

5.Monitorizare cheltuieli

Centralizator monitorizarea cheltuielilor de personal

Centralizare detaliată a cheltuielilor de personal ale unitățior subodonate

Adăugarea/vizualizarea cheltuielilor de personal ale unităților subordonate

Monitorizare cheltuielilor de personal Inspectoratului Şcolar Judeţean

Raport cu unitățile care nu au raportat monitorizare cheltuielilor de peronal