Manager: 0745 045 756 Vânzări: 0744 209 503

Dosarul salariatului

Dosarul de personal al salariatului, concept întâlnit în HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, reprezintă o colecție de documente pe care angajatorul trebuie să le stocheze, într-un dosar fizic sau digital, pentru fiecare salariat în parte. Actul normativ menționat prevede obligația angajatorilor (atât din mediul privat, cât și din mediul public) de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariații încadrați cu contract individual de muncă și de a-l păstra în bune condiții la sediul acestora. În plus, printre obligațiile angajatorului se numără și aceea de a prezenta acest dosar de personal inspectorilor de muncă, când aceștia îl solicită, spre exemplu, în cazul unui control.Prezentare