Manager: 0745 045 756 Vânzări: 0744 209 503

Companie

Misiunea YourConsulting, este de a oferi clienților săi o gamă completă de produse și servicii IT&C care să acopere necesitățile unei afaceri de succes.

Mai multe despre YourConsulting


Te consiliem în atingerea obiectivelor tale pentru urmatoarele domenii:
Inpozite și taxe locale
Contabilitate
Salarizare
Strategia de Dezvoltare Locală
GDPR (implementare și asistență)
SNA- Strategia Națională Anticorupție
SCIM (Sistem de Control Intern Managerial)
eDigitalizare
Registrul intrări-ieșiri
Repartizarea creditelor bugetare
Management cantină/internat
PAAP (Programul Anual al Achizițiilor Publice)
Asistență socială
Urbanism
DDH (Decizii, Dispoziții, Hotărâri)
Monitorul Oficial Local (M.O.L)
Stare Civilă