Manager: 0745 045 756 Vânzări: 0744 209 503

Your | Consulting

Serviciile noastre se adresează atât instituțiilor publice cât și celor private. Acest web-site se dorește a fi o metodă mai ușoară de comunicare și informare pe care YourConsulting o pune la dispoziția clienților săi. Vom ține actualizate la zi informațiile și uneltele software distribuite pe site-ul nostru pentru a vă simplifica activitatea. YourConsulting vă pune la dispoziție platforme web dezvoltate în cadrul firmei noastre de către specialiștii noștrii dar și aplicații desktop ușor de utilizat cu o interfață prietenoasă, certificate ORDA, asistenţă/mentenanță pentru instituțiile publice pe întreaga perioadă contractuală.
...

Ne adaptăm serviciile pentru fiecare client în parte. Oferim soluții eficace clienților noștri ținând cont de caracteristicile fiecăruia.

...

YourConsulting produce și comercializează o gamă variată de produse software online şi desktop utilizând cele mai noi tehnologii, astfel aplicaţiile online putând fi accesate de pe orice dispozitiv conectat la internet, utilizează baze de date în cloud pentru protejarea datelor.

...

Produsele noastre se adresează în special instituțiilor publice: Unităţi Administrativ teritoriale, Consilii Judeţene, Inspectorate Şcolare, Unităţi de Învăţământ Preuniversitare etc.

Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia !

(Aristotel)

Servicii software

Aplicațiile noastre

Sistem de control intern managerial (SCIM)

Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.

Catalog electronic

Catalogului electronic asigură un circuit eficient al documentelor cu specific școlar și facilitează comunicarea între cadrele didactice și părinți. Se urmărește parcursul evolutiv al fiecărui elev oferind o viziune transparentă asupra situației școlare.

Repartizarea creditelor bugetare și monitorizarea cheltuielilor

Această platformă servește Inspectoratelor Şcolare Județene pentru acordarea creditelor bugetare și monitorizarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ din subordine cât şi unităților de învățământ pentru transmiterea de solicitări de credite bugetare, dar și pentru raportarea cheltuielilor de personal.

Strategia Națională Anticorupție S.N.A.

Viziunea Strategiei Naționale Anticorupție (S.N.A) este de a consolida sistemul național de prevenire și combatere a corupției prin consolidarea mecanismelor de identificare și gestionare a riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților circumscrise acestui fenomen, în vederea garantării profesionalismului și eficienței în sectorul public, a siguranței cetățenilor și de a susține un mediu social și economic dezvoltat.

Regulamentul general privind protecția datelor R.G.P.D.

La data de 27 aprilie 2016 a fost adoptat de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46ICE, denumit în continuare Regulamentul general privind protecția datelor, act normativ cu aplicabilitate directă în statele membre.

Asistență socială

Programul YOUR-SOCIAL este o aplicaţie web care acoperă nevoile responsabililor privind asistenţa socială din cadrul unei instituţii publice. Aplicaţia online este concepută pentru întocmirea, elaborarea, raportarea şi ţinerea evidenţei în format electronic a dosarelor pentru VMG, ASF, AIL, cât şi alte activităţi privind asistenţa socială, aceasta fiind actualizată în permanenţă conform ultimelor dispoziţii legale.

Registratură

Programul de registratură este integrat în portalul de eDigitalizare acesta folosind instituției publice pentru a ține o evidență electronică a documentelor. Prin intermediul acestui program, funcționarul public poate gestiona cu ușurință diferite tipuri de documente ce sunt transmise online prin intermediul portalului de eDigitalizare.

Dosarul salariatului

Dosarul de personal al salariatului, concept întâlnit în HG nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, reprezintă o colecție de documente pe care angajatorul trebuie să le stocheze, într-un dosar fizic sau digital, pentru fiecare salariat în parte.

Gestiune cantină

Este o platformă web utilă pentru instituțiile de învățământ ce oferă servicii de cantină și internat. Cu ajutorul acesteia pot ține o evidență clară asupra chitanțelor, seriilor de cartele lunare, rapoartele asupra elevilor pe clase, persoanelor cazate în căminul unității dar și multe alte informații necesare angajaților (CEC-uri, foi de vărsământ, dispoziții de plată/încasare etc.).

Monitorul oficial local

Platforma Monitorul Oficial Local este realizată conform OUG nr.57/2019 Anexa1 și este destinată unităţilor / subdiviziunilor administrativ-teritoriale, dar și persoanelor fizice interesate.

Decizii, Dispoziții, Hotărâri

Platforma Decizii, Dispoziții, Hotărâri (DDH) este concepută pentru a adăuga și gestiona în format electronic deciziile, dispozițiile și hotărârile în cadrul instituțiilor publice. Documentele emise cu ajutorul aplicației vor fi in conformitate cu ultimele actualizări legislative.

eDigitalizare

Portalul de eDigitalizare este un serviciu public ce aparține primăriei pentru a face mai ușoară comunicarea cu cetățenii. Prin intermediul serviciilor oferite se pot înregistra sesizări, verifica online cererile depuse și consulta documente de interes public, astfel se facilitează accesul la informații și este simplificată munca funcționarilor.

Stare Civilă

Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare.

Urbanism

E-urbanism este o platformă informatică destinată primăriilor, care permite gestionarea cererilor, certificatelor, autorizațiilor de urbanism și oferă suport pentru tipărirea formularelor aferente gata completate.