Sistem de Control Intern Managerial - Your MFP: SCIM Docs

Platforma informatică Your-MFP:SCIM Docs este primul pachet informatic documentar integrat conceput ca suport pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial: elaboarea documentelor inițiale ale instituției, stabilirea obiectivelor generale și specifice, stabilirea activităților, elaboarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment, registrelor de riscuri, precum și a situațiilor de raportare periodică.

Prin a diminua efortul instituțiilor publice, platforma Your MFP:SCIM Docs include biblioteci documentare "La cheie", grupate pe categorii de instituții(Ministere, Consilii județene, Primării, Unități de învățământ, Spitale, Unități de cultură):

1.Documente inițiale "La cheie":

Decizia de înființare a comisiei SCIM;

Decizia de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor(EGR);

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei SCIM;

Porgramul de implementare a SCIM în instituție;

Biblioteca de Proceduri de Sistem "La cheie";

Biblioteca de Activități "La cheie" asociate automat fiecărui compartiment;

Biblioteca de Riscuri "La cheie" (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registre de riscuri);

Biblioteca de Proceduri de Sistem "La cheie";

Biblioteca de Proceduri Operaționale "La cheie";

2.Situații de raportare "La cheie", generate automat:

Chestionare de autoevaluare pentru fiecare compartiment din instituție;

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării;

Raportul asupra sistemului de control intern managerial;

Situația centralizatoare privind stadiul implementării;

3.Toate elementele din bibliotecile "La cheie":

Se personalizează automat cu informațiile specifice instituției;

Pot fi utilizate ca atare sau editate(modificate, adaptate) de utilizatori;

Se actualizează automat la fiecare modificare legislativă și avertizează utilizatorul asupra documentelor revizuite automat, care necesită tipărire și difuzare;

Galerie

Unitate
Activități
Formulare
Indicatori
Posturi
Proceduri
Raportare periodică
Riscuri
Structuri
Obiective