Acesaţi platforma informatică Your MFP: SCIM Docs

Platforma informatică Your MFP: SCIM Docs este primul pachet informatic documentar integrat conceput ca suport pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial: elaborarea documentelor inițiale ale instituției, Stabilirea obiectivelor generale și specifice, Stabilirea activităților, Elaborarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment, Registrelor de riscuri, precum și a Situațiilor de raportare periodică

Accesați platforma
Acesaţi platforma informatică E-Urbanism

Platforma informatică E-Urbanism este concepută ca suport pentru instituțiile publice şi utilizată la întocmirea şi urmărirea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. Aplicaţia este actualizată în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Accesați platforma
Program anual de achizitii publice

Programul anual de achiziții publice este o aplicație web care acoperă nevoile responsabililor privind achizițiile publice din cadrul unei instituții publice. Aplicația păstrează evidența în format electronic a achizițiilor publice, permite tipărirea Programului anual de Achiziții Publice conform legislației în vigoare și accesarea directă a site-urilor SEAP, ANAP, ANRMAP, CNS, JOUE.

Accesați platforma
Platforma informatică asistenta sociala

PROGRAMUL YOUR-SOCIAL este o aplicaţie web care acoperă nevoile responsabililor privind asistenţa socială din cadrul unei instituţii publice. Aplicaţia online este concepută pentru întocmirea, elaborarea, raportarea şi ţinerea în evidenţa electronic a dosarelor pentru VMG, ASF, AIL, cât şi alte activităţi privind asistenţa social, aceasta fiind actualizată în permanenţă conform ultimelor dispoziţii legale.

Accesați platforma